قابل توجه دانشجویان پروژه راه

  قابل توجه دانشجویان پروژه راه تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ کلاس توجیهی پروژه را می باشد در ضمن دانشجویان نقشه های خود را برای تایید با حداقل اختلاف ارتفاع تراز ۱۵۰ متر و تا حد امکان کوهستانی نقشه ها را تهیه و بیاورند. صورت پروژه را نیز از انتشارات دانشگاه تهیه و جهت تایید همراه داشته باشند.

امتحان ۲ نمره ای قسمت مقدمه ای بر وسایل کنترل ترافیک درس اصول مهندسی ترافیک

قابل توجه دانشجویان درس اصول مهندسی ترافیک روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ امتحان ۲ نمره ای قسمت مقدمه ای بر وسایل کنترل ترافیک درس اصول مهندسی ترافیک برگزار می گردد. همچنین دانشجویان هرچه سریعتر ترجمه های خود را تا تاریخ ذکر شده ارائه داده تا بررسی و نمره آن اعلام و درج گردد.