جزوه بتن رشته معماری دانشگاه شهرقدس

جزوه بتن را می توان از لینک زیر دانلود نمایید: جــــــزوه بـــتــــــــن بصورت تک صفحه ای جزوه بتن بصورت ۴ صفحه ای   جزوه بتن را می توان از لینک زیر دانلود نمایید: جــــــزوه بـــتــــــــن بصورت تک صفحه ای جزوه بتن بصورت ۴ صفحه ای

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده و فایل گفته شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. […]

فایل ترجمه ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس اصول مهندسی ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده و فایل گفته شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است […]

فایل ترجمه روسازی راه نوبت دوم (مشخصه:۱۴۰۶۶) دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس روسازی راه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت کلاس نوبت دوم (مشخصه: ۱۴۰۶۶) در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است […]

فایل پی دی اف ترجمه درس روسازی راه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت کلاس نوبت اول(مشخصه: ۱۴۰۶۴) در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس روسازی راه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت کلاس نوبت اول(مشخصه: ۱۴۰۶۴) در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام […]

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می […]

فایل پی دی اف ترجمه درس ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می […]

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می […]

فایل پی دی اف ترجمه درس ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ با سلام خدمت دانشجویان محترم لطفاً فایل را دانلود و سپس قسمت دوم آن (ترافیک) طبق گروه بندی انجام شده در کلاس متون خود را در قالب ورد داده شده ارائه نمایید. امید است با ترجمه متن داده […]

جزوه بتن

جزوه بتن را می توان از لینک زیر دانلود نمایید: جــــــزوه بـــتــــــــن بصورت تک صفحه ای جزوه بتن بصورت ۴ صفحه ای   جزوه بتن را می توان از لینک زیر دانلود نمایید: جــــــزوه بـــتــــــــن بصورت تک صفحه ای جزوه بتن بصورت ۴ صفحه ای