فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می […]

فایل پی دی اف ترجمه درس ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

فایل پی دی اف ترجمه درس ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد در ترم اول سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ با سلام خدمت دانشجویان محترم لطفاً فایل را دانلود و سپس قسمت دوم آن (ترافیک) طبق گروه بندی انجام شده در کلاس متون خود را در قالب ورد داده شده ارائه نمایید. امید است با ترجمه متن داده […]

پروژه ترجمه برای درس روسازی راه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می توانید در قسمت لینک مطالب مرتبط، فرمت قالب ورد انجام پروژه را دانلود و دریافت نمایید. دانلود […]

پروژه ترجمه برای درس اصول مهندسی ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می توانید در قسمت لینک مطالب مرتبط، فرمت قالب ورد انجام پروژه را دانلود و دریافت نمایید. دانلود […]

پروژه ترجمه برای درس اصول مهندسی ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

با سلام فایل پی دی اف ضمیمه شده را دانلود نموده و با توجه به صفحات داده شده به دانشجویان عزیز نسبت به ترجمه در قالب فایل ورد که در سایت گذاشته شده است اقدام نمایید. در ادامه مطالب می توانید در قسمت لینک مطالب مرتبط، فرمت قالب ورد انجام پروژه را دانلود و دریافت […]