جزوه پاورپوینت ترمیم و نگهداری راه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

با سلام

دانشجویان عزیز دانشگاه صفادشت می توانند جزوه درس ترمیم و نگهداری راه اینجانب را از لینک های زیر دانلود نموده و جهت آزمون پایان ترم خود مطالعه نمایند. و مطابق گفته های داخل کلاس مطالعه فرمایید. امید است مفید واقع شود.

دانلود جزوه پاورپوینت اول درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت دوم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت سوم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت چهارم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت پنجم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت ششم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

و در نهایت یک آیین نامه بسیار خوب جهت تعمییر و نگهداری راه برایتان گذاشته شده جهت مطالعه عمومی امید است مورد توجه قرار گیرد:

دانلود جزوه پاورپوینت هفتم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

 

با سلام

دانشجویان عزیز دانشگاه صفادشت می توانند جزوه درس ترمیم و نگهداری راه اینجانب را از لینک های زیر دانلود نموده و جهت آزمون پایان ترم خود مطالعه نمایند. و مطابق گفته های داخل کلاس مطالعه فرمایید. امید است مفید واقع شود.

دانلود جزوه پاورپوینت اول درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت دوم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت سوم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت چهارم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت پنجم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

دانلود جزوه پاورپوینت ششم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

و در نهایت یک آیین نامه بسیار خوب جهت تعمییر و نگهداری راه برایتان گذاشته شده جهت مطالعه عمومی امید است مورد توجه قرار گیرد:

دانلود جزوه پاورپوینت هفتم درس ترمیم و نگهداری راه استاد ملک 

نویسنده مطلب: محمدرضا ملک